Huurcontract

Wanneer je een bedrijfsruimte van Stadgenoot huurt, teken je een huurovereenkomst.

Deze huurovereenkomst is gebaseerd op de standaard huurovereenkomst voor de Raad voor de Onroerende Zaken ROZ (versie 2003), zie www.roz.nl. Deze standaard huurovereenkomst hebben wij aangepast aan de wensen van Stadgenoot.

Bijzondere voorwaarden

Onder bijzondere voorwaarden vallen alle afspraken die specifiek in de onderhandeling tot stand zijn gekomen of specifiek gelden voor een bepaalde bedrijfsruimte. De belangrijkste bijzondere voorwaarden zijn de duur van de overeenkomst en de huurprijs.
Winkelpanden verhuren wij in de regel voor een periode van 5 jaar. Na die periode bestaat de mogelijkheid het contract telkens opnieuw met 5 jaar te verlengen. Bij elke verlenging heeft Stadgenoot het recht de markthuurprijs aan te passen. Omdat wij de huurperioden van kantoor- en bedrijfsruimtes per object vastleggen, verschillen deze per object. Onze adviseurs geven op verzoek graag uitleg over de verschillende contractvormen.

Huurprijs

De huurprijzen zijn marktconform. Door uiteenlopende redenen, zoals afspraken met de gemeente Amsterdam, zijn er uitzonderingen mogelijk. De niet-marktconforme huurprijzen voor gesubsidieerde atelierruimtes zijn daar een voorbeeld van. Wil je een gesubsidieerde atelierruimte? Dan heb je een inschrijving bij de Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) nodig. Toewijzing van deze atelierruimtes gebeurt uitsluitend door deze stichting. Kijk voor meer informatie over CAWA op de website van de Dienst Wonen, Zorg en Samenlevenvan de gemeente Amsterdam.

Servicekosten

Als huurder van Stadgenoot betaal je niet alleen huur, maar soms ook servicekosten. Bijvoorbeeld voor de verlichting van algemene ruimtes, het schoonhouden van het trappenhuis of voor een wijkbeheerder. Huur je in een gebouw met gemeenschappelijke energievoorzieningen? Dan betaal je ook voor de stookkosten en soms elektrakosten. Deze afrekeningen ontvang je vaak apart.
Stadgenoot brengt alleen díe servicekosten in rekening die in de huurovereenkomst of later met je zijn afgesproken. Ons servicepakket kan per complex of per huurder verschillen.

Bestemming

In de huurovereenkomst nemen wij altijd de bestemming van de bedrijfsruimte op. Daarmee beperkt Stadgenoot de bedrijfsvoering tot dat wat beide partijen voor ogen hadden op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst. Dat betekent dat je je bedrijfsvoering niet kan veranderen. Dit voorkomt ongewenste concurrentie met naastgelegen bedrijfsruimtes of het voeren van ongewenste bedrijven. Hier heb je als ondernemer ook profijt van. Stadgenoot sluit nooit huurovereenkomsten voor:

  • internet- en belhuizen
  • laaggewaardeerde horeca
  • bedrijven die overwegend producten voeren die te maken hebben met softdrugs, seks of gokken.


Houd bij het afsluiten van een nieuw contract rekening met éénmalige administratiekosten en een waarborgsom. De waarborgsom is vastgesteld op 3 maanden huur, eventueel te vermeerderen met de servicekosten. Over deze waarborgsom vergoeden wij geen rente.