Huurprijsindexering

De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015 = 100).