Zekerheidstelling

Als huurder moet je een waarborgsom of een bankgarantie stellen ter grootte van een bedrag van drie maanden huur, eventueel te vermeerderen met btw en servicekosten, afhankelijk van de te verkrijgen kredietinformatie.