Huren met je vrienden (Friendscontract) gestopt

Sinds januari 2017 gelden in Amsterdam nieuwe regels voor woningdelen. De gemeente wil namelijk voorkomen dat er teveel mensen op één adres wonen en zo overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden en de buurt.

Voor Stadgenoot betekenen deze nieuwe regels dat onze ‘Friendscontracten’ in de huidige vorm helaas niet meer afgesloten kunnen worden. Dat houdt in dat nieuwe contracten voor twee of meer vrienden niet meer mogelijk zijn. Bestaande Friendscontracten blijven gewoon bestaan. Op deze contracten zijn in sommige gevallen bewonerswisselingen toegestaan. Stadgenoot bekijkt samen met jou of een wisseling van huurder passend is.