Voorwaarden vrijesectorhuurwoning

Om voor een vrijesectorwoning in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je gaat een contract aan voor minimaal één jaar.
  • Je hebt geen kredietregistratie.

De volgende voorwaarden variëren per situatie:

Situatie 

 Voorwaarde

Je bent in loondienst of zelfstandig ondernemer

Je hebt een gezamenlijk bruto maandinkomen van minimaal 3,5 keer de netto maandhuur. Voorbeeld: bij een huur van € 1000 heb je een minimaal bruto maandinkomen van € 3500.

Je bent in bezit van eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt minimaal 24 keer de netto maandhuur, en staat voor minstens drie maanden op een Nederlandse bankrekening. Voorbeeld: bij een huur van € 800 heb je minimaal € 19.200 aan eigen vermogen.

Je bent student 

Je staat ingeschreven bij een hogeschool of universiteit en hebt bewijs van de DUO waaruit blijkt dat je studiefinanciering ontvangt.

Voldoe je net niet aan de inkomensnormen, dan kunnen we mogelijk toch een huurovereenkomst met je aangaan. Mocht je uitgenodigd zijn voor een bezichtiging dan kun je hiernaar vragen bij de verhuurmakelaar. Lees alvast de informatie over de waarborgsom. 

Op het moment dat u huurder wilt worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.